หล้งจากงานขาดช่วงมานานเนื่องจากปัญหาป่าไม้และที่ดิน สปก.งานก่อสร้างก็ชงักหลายเดือน จำเป็นต้องทำงานนอกพื้นที่ เริ่มต้นที่งานถนน26 สค.2559 เดินทางสู่ไซค์งาน


คนงานชุดแรกถึงไซค์งาน 


ปลูกผักอินทรีย์หน้าบ้าน ได้ผลดีพอสมควร

งานบ้าน โนนสาวเอ้ไกล้เสร็จเหลืองานเก็บ งานพื้นไม้ งานสีไม้เริ่มต้นการปลูกผักปลอดสารพิษ

          เนื่องจากช่วงนี้เศรษฐกิจตกต่ำ งานก่อสร้างชงัก ทำให้มีเวลาที่จะทำสิ่งใหม่ๆ ช่วงแรกนี้คิดว่าจะเริ่มจากที่ดินหลังบ้าน ซึ่งมีประมาณ 1 ไร่ โดยแบ่ง เป็นโครงการ เป็น 3 โครงการ
          โครงการที่ 1 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
                 1/1 ปลูกผักสวนครัว
                 1/2 และ 1/3 อยู่ในระหว่างดำเนินการ ขุด ถาง เคลียร์พื้นที่่ ส่วนโครงการ 2 และ 3 รอโครงการ 1 เสร็จเรียบร้อย จึงจะดำเนินการต่อไป


           ปัญหาคือน้ำที่จะใช้รดผัก ช่วงแรกใช้น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียจากบ้าน ซึ่งน้ำบำบัดแล้วเก็บสำรองไว้ใกล้จะหมด จึงไม่เพียงพอ จึงได้หาแหลงน้ำใกล้เคียง แต่ปัญหาคือวัชพืชขึ้นรกมาจึงต้องทำการถากถาง น่าจะใช้เวลาหลายวัน